Wpisowe


Jako organizatorzy nie planujemy odwoływać zawodów. Do odwołania może dojść jedynie z powodów całkowicie niezależnych od nas. Jednocześnie:
 
·        Jeśli pilot zrezygnuje z uczestnictwa w terminie powyżej 60 dni od pierwszego dnia zawodów otrzyma pełny zwrot kosztów (minus opłata za transfer)

·        Jeśli pilot zrezygnuje w okresie między 60-30 dniem przed rozpoczęciem zawodów otrzyma 50% zwrotu kosztów (minus opłata za transfer).

·        Jeśli pilot zrezygnuje z powodu COVID mniej niż 30 dni przed rozpoczęciem zawodów otrzyma 50% zwrotu kosztów (minus opłata za transfer)

·        Jeśli pilot zrezynuje z innego niż COVID powodu mniej niż 30 dni przed rozpoczęciem zawodów nie otrzyma zwrotu kosztów.

·        W sytuacji rezygnacji z powodu COVID, pilot jest zobowiązany okazania organizatorowi dowodu w postaci dokumentu (wynik badania itd)

·       Jako ważny powodem wycofania się z Mistrzostw z powodu COVID rozumiany jest zakaz nałożony przez rząd pilota do podróżowania do Polski lub przez kraje tranzytowe, pozytywny wynik testu pilota na COVID, odmowa wjazdu do Polski.